“Агрономія” 201

Терміни та форми навчання

Бакалавр:

– на базі повної загальної середньої освіти:

денна – 4 роки, заочна – 4,5 роки.

– на базі ОР «Молодший спеціаліст»:

денна – 2 роки; заочна – 2,5 роки.

Магістр на базі ОР «Бакалавр»:

денна та заочна – 1,5 роки.

Додатково є можливість отримати дип-лом за перспективними спеціалізаціями: «Рослинництво», «Землеробство», «Селекція і насінництво», «Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва».

Зарахування

На ОР «Бакалавр»:

– особи, які отримали повну загальну середню освіту зараховуються на підставі сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, згідно діючих правил прийому до університету;

– особи з дипломом «Молодший спеціаліст» (за відповідним напрямом підготовки)

– за результатами фахового випробування, яке про-водить університет.

На ОР «Магістр»:

–особи, мають базову та повну вищу освіту зараховуються за результатами фахового випробування та іспиту з іно-земної мови, які проводить університет

Випускники знають:

– агротехнології вирощування сільськогосподарських культур;

– засоби підвищення родючості ґрунту;

– склад і властивості добрив і способи їх використання;

– способи захисту навколишнього середови-ща;

–використання та принципи побудови сівозмін;

– методи та засоби захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів;

– будову, призначення і техніко-економічну характеристику машин і знарядь, які використовують в сільському господарстві;

– технологію зберігання та первинної переро-бки продукції рослинництва.

Випускники вміють:

– здійснювати організаційно-технологічне керівництво виробничим підрозділом з вироб-ництва рослинної продукції;

– прогнозувати врожайність сільськогосподарських культур;

– враховувати природні і економічні умови та особливості свого господарства;

– визначати властивості ґрунту, проводити лабораторні аналізи з визначення якості насіння;

– розробляти технологічні карти з вирощування сільськогосподарських культур;

– впроваджувати передові агротехнології;

– використовувати сівозміни;

– раціонально використовувати сільськогосподарські угіддя на основі високої культури землеробства;

– визначати економічну ефективність вирощування та первинної переробки продукції рослинництва.

Практична підготовка студентів

Базами навчальних та виробничих практик студентів-агрономів є: науково-дослідний сад ТДАТУ, дослідне поле кафедри «Рослинництво», виробниче с/г підприємство навчально–дослідного господарства ТДАТУ «Лазурне», державні наукові установи та понад 30 сучасних сільськогосподарських підприємств Південного регіону України.

Лаборатория

На кафедрі рослинництва працює сучасна агрохімічна лабораторія «Моніторинг якості ґрунтів і продукції рослинництва» для отримання студентами практичних навичок проведення наукових досліджень з визначення фізичних та хімічних властивостей ґрунту та продукції рослинництва. Кафедра технології переробки та зберігання сільськогосподарської продукції має сучасну лабораторію для розробки нових і вдосконалення існуючих технологій зберігання продукції рослинництва. Щорічно студенти факультету проходять навчання і виробничу практику за кордоном у Франції, Німеччині, Швейцарії, Великобританії, Нідерландах, США, Фінляндії та інших державах.

Практична підготовка студентів

Базами навчальних та виробничих практик студентів-агрономів є: науково-дослідний сад ТДАТУ, дослідне поле кафедри «Рослинництво», виробниче с/г підприємство навчально–дослідного господарства ТДАТУ «Лазурне», державні наукові установи та понад 30 сучасних сільськогосподарських підприємств Південного регіону України.

Працевлаштування випускників

ОР

Посада

Бакалавр

«Технолог з  агрономії»

Бригадир

Рільник

Плодівник, виноградар

Овочівник

Агроном відділення

Помічник агронома

Магістр 

«Агроном-дослідник»

Керівник відділу в структурі управління Міністерства АПК

Головний спеціаліст-агроном в районних держадміністраціях

Науковий співробітник у науково-дослідних установах

Керівник підприємства

Головний агроном

Лаборант, асистент або викладач у ВНЗ

 

Студентське життя та відпочинок

Традиційно на факультеті проводиться брейн-ринг зі спеціальності «Агрономія», у якому можуть взяти участь, разом і з студента-ми університету, учні шкіл та коледжів. Факультет має цілу низку своєрідних талантів: музикантів, співаків, поетів, команду КВК, серед яких є призери та дипломанти Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів. Студенти факультету, серед яких є майстри спорту, призери міжнародних та всеукраїнських спортивних змагань, мають змогу займатися спортом на базі сучасного спортивного клубу університету. В оксамитовий сезон студенти відпочивають та займаються спортом на базі спортивно-оздоровчого комплексу “Салют” університету на березі Азовського моря. Гуртожитки на 100% задовольняють потре-би студентів у житлі.

Обираючи напрям підготовки«Агрономія» Ви обираєте гідне майбутнє!

72312, Запорізька область,

м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18

тел.(0619) 42-31-27 (приймальна комісія)

тел.(0619) 44-81-00 (деканат факультету АТЕ)

тел.(0619) 44-81-01 (кафедра рослинництва)

Підпишись на сторінку у Facebook

Facebook ТДАТУ